2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Consultări pe marginea proiectelor formatelor listelor de membri, repertoriilor organizațiilor de gestiune colectivă şi a declaraţiei individuale anuale

10.10.2022

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală propune pentru consultări proiectele formatelor:

Proiectele menţionate supra urmează a fi aprobate prin Ordinul Directorului general al AGEPI şi sunt elaborate în vederea asigurării implementării prevederilor art. 84 alin. (1) lit. h), art. 88 alin. (12) lit. c) şi alin. (13), art. 89 alin. (4), art. 92 alin. (4)  din Legea nr. 230/2022 privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum şi în scopul asigurării prezentării de către organizațiile de gestiune colectivă, într-o manieră uniformă, a informaţiilor cu privire la lista de membri ai organizației de gestiune colectivă, a informaţiilor cu privire la repertoriile de opere scrise, opere muzicale, opere din domeniul artelor vizuale,  opere audiovizuale, interpretări, execuţii şi fixări audiovizuale, videograme, fonograme, precum şi a declarației individuale anuale a Directorului general, membrilor consiliului, membrilor consiliului de supraveghere.

În vederea eficientizării procesului de definitivare a proiectelor formatelor menționate, solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea opiniilor și propunerilor, până la data de 18.10.2022 inclusiv, în format electronic, la următoarea adresă electronică: office@agepi.gov.md .

Proiectele formatelor pot fi accesate în directoriul Transparența/Consultări publice/Proiecte de acte normative (DAC) sau conform link-ului: http://agepi.gov.md/ro/projects/proiecte-de-acte-normative-dac.

Persoanele de contact:

Popescu Rodica, tel. 022 400 555, e-mail:  rodica.popescu@agepi.gov.md

Bondaresco Patricia, tel. 022 400 625, e-mail: patricia.bondaresco@agepi.gov.md