2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Concurs de admitere la Liceul Academiei de Stiinte a Moldovei

04.07.2008

Dezvoltarea social-economica a tarii este in raport direct cu evolutia potentialului uman. Valorificarea resurselor umane, sporirea calificarii cadrelor nationale si perfectionarea abilitatilor sunt factorii–cheie ai crearii societatii bazate pe cunoastere. In acest context, devine deosebit de actuala tendinta de formare a cadrelor dotate si competente, capabile sa utilizeze in mod eficient cunostintele si noile tehnologii.

In scopul crearii conditiilor selecte si favorabile de dezvoltare si manifestare a capacitatilor intelectuale ale copiilor din invatamantul preuniversitar si intru executarea Programului „Copii dotati”, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 347 din 23 martie 2005, a fost fondat Liceul Academiei de Stiinte a Moldovei. Pentru asigurarea calitativa a procesului educational va fi utilizata atat baza materiala a institutiilor Academiei de Stiinte a Moldovei, cat si cadrele stiintifice de inalta calificare.

Obiectivele activitatii liceului sunt urmatoarele:

  • depistarea, promovarea si instruirea elevilor dotati sub toate aspectele dezvoltarii si integrarii acestora intr-o societate moderna;
  • asigurarea excelentei in predare si educatie, prin aplicarea strategiilor si tehnologiilor educationale moderne;
  • identificarea si valorificarea capacitatilor individuale ale fiecarui elev;
  • pregatirea si initierea elevilor in cercetari stiintifice fundamentale si aplicative, stimularea creativitatii elevilor, cultivarea spiritului de descoperire si al inovatiei;
  • dezvoltarea armonioasa a personalitatii elevilor, educarea lor in spiritul valorilor umane nationale si universale;
  • formarea unui absolvent bine pregatit, cu abilitati manageriale, capabil sa formeze propria cariera si sa se integreze activ in viata sociala.

Admiterea la Liceu se efectueaza in baza de concurs, avand ca criterii de selectie nu doar cunostintele posedate, ci si aptitudinile de gandire logica, creativa si inovativa.

La concurs pot participa elevii institutiilor preuniversitare din Moldova. Detinatorii premiilor de gradul I-III (diplome si medalii de aur, argint, bronz) la olimpiadele nationale si internationale, invingatorii concursului "Cel mai bun elev inovator" se inmatriculeaza fara concurs.

Detalii: http://liceu.asm.md/