2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Comunicat cu referire la dispozițiile tranzitorii ale Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe

13.01.2023

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) informează că, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 9 (8515) din data de 13.01.2023, este publicată Decizia Directorului general al AGEPI nr. 1/42 din 11.01.2023, prin care Asociaţia Obştească Asociaţia Naţională „COPYRIGHT”, avizată prin Decizia nr. 3/1566 din 20.09.2013, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 216-220 din 04.10.2013 și Asociaţia Obştească Asociaţia Naţională a Producătorilor de Fonograme şi Interpreţi, avizată prin Decizia nr. 27/1747 din 09.08.2019, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 261-268 din 23.08.2019, își pierd statutul de organizații de gestiune colectivă, începând cu data de 10.01.2023.

Decizia a fost emisă în conformitate cu prevederile noii Legi privind dreptul de autor şi drepturile conexe, intrată în vigoare la data de 09.10.2022.

Reamintim asociațiilor interesate de avizarea în calitate de organizație de gestiune colectivă (care au personalitate juridică, fiind înregistrate în conformitate cu prevederile legislației, și au sediul în Republica Moldova), despre necesitatea de îndeplinire cumulativă a condițiilor prevăzute la art. 84 alin. (1) din Legea nr. 230/2022 privind dreptul de autor şi drepturile conexe:

a) membrii asociației sunt exclusiv subiecți ai dreptului de autor sau ai drepturilor conexe;

b) fondatorii asociației nu au calitatea de fondatori ai altei organizații de gestiune colectivă ce funcționează pentru același domeniu/aceleași drepturi;

c) domeniul de activitate al asociației este gestionarea colectivă a dreptului de autor sau a drepturilor conexe;

d) statutul asociației corespunde cerințelor Legii nr. 230/2022;

e) asociația are cont curent la o instituție bancară;

f) asociația are capacitate economică de gestionare colectivă și dispune de resurse umane și materiale necesare gestionării repertoriului încredințat (a se lua act de recomandarea AGEPI: https://agepi.gov.md/ro/news/anun%C5%A3-privind-avizareareavizarea-organiza%C8%9Biilor-de-gestiune-colectiv%C4%83-aspecte-ce-%C5%A3in-de-art-84);

g) asociația permite, potrivit procedurilor expres prevăzute în propriul statut, accesul titularilor care sunt interesați în a le încredința gestiunea integrală sau parțială a drepturilor, categoriilor de drepturi, tipurilor de opere sau altor obiecte protejate;

h) asociația depune la AGEPI repertoriul de opere, interpretări, fonograme sau videograme aparținând propriilor membri. Repertoriul se depune în formatul stabilit prin ordin al directorului general al AGEPI și conține cel puțin numele autorului, numele titularului de drepturi, titlul operei, elementele de identificare a interpreților, a fonogramelor și videogramelor.