2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

A avut loc ședința Comisiei Naționale pentru Proprietatea Intelectuală

26.04.2018

Pe 26 aprilie curent, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), a avut loc ședința Comisiei Naționale pentru Proprietatea Intelectuală (CNPI). Ședința a fost prezidată de către, Lilia Bolocan, Directorul general AGEPI, vicepreședintele CNPI. 

La ședință au participat reprezentanții organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, organelor de drept şi de control, responsabile pentru protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor necomerciale din domeniul proprietăţii intelectuale, membri ai CNPI, inclusiv și specialiști din cadrul acestora.

În cadrul ședinței au fost examinate subiecte axate pe consolidarea și dezvoltarea sistemului de protecție a proprietății intelectuale.

O atenție sporită a fost acordată examinării și aprobării Raportelor de monitorizare consolidate referitoare la realizarea Planului de acțiuni pentru anii 2015-2017 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020 (perioada de raportare 2017, respectiv 2015-2017) și stabilirea noilor priorități în contextul proiectului Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020, aprobat recent de Guvernul Republicii Moldova. 

De asemenea, reprezentanții AGEPI, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal, Procuraturii Generale, Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței au prezentat informații referitoare la situația actuală înregistrată în domeniul asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova.

O prioritate pentru membrii Comisiei a constituit și abordarea, în cadrul ședinței, a acțiunilor întreprinse de către autorități în vederea dezvoltării sistemului de protecție a indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate în Republica Moldova, precum și progresele înregistrate la acest capitol.

O atenție deosebită a fost acordată și sistemului de gestiune a drepturilor de autor și conexe în Republica Moldova, fiind prezentate evoluțiile înregistrate în acest domeniu, urmare a acțiunilor întreprinse de AGEPI.

Totodată, membrii Comisiei au fost informați cu privire la implementarea Proiectului UE de asistență tehnică ”Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI)” în Republica Moldova, implementat în Republica Moldova în perioada anilor 2016-2018, precum și referitor la desfășurarea Concursului ”Marca comercială a anului 2017” organizat de Camera de Comerț și Industrie, în cooperare cu AGEPI.

Mai multe informații despre Comisia Națională pentru Proprietatea Intelectuală pot fi accesate la adresa: http://agepi.gov.md/ro/services/comisia-națională-de-pi.