2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Au fost publicate deciziile privind avizarea organizațiilor de gestiune colectivă

10.03.2023

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) informează că în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 82-84 (8588-8590) din data de 10 martie 2023, au fost publicate:

Decizia nr. 2/333 din 06 martie 2023, prin care Asociaţia Obştească „AUTORITY” a fost avizată în calitate de organizație de gestiune colectivă pentru gestionarea dreptului de autor asupra operelor muzicale și audiovizuale.

- Decizia nr. 3/334 din 06 martie 2023, prin care Asociaţia Obştească „ARTTON” a fost avizată în calitate de organizație de gestiune colectivă pentru gestionarea drepturilor conexe asupra interpretărilor, fonogramelor şi videogramelor.

Potrivit art. 99 alin. (1) din Legea nr. 230/2022, remunerațiile cuvenite autorilor și titularilor de drepturi, precum și condițiile de colectare și plată se stabilesc de către organizațiile de gestiune colectivă și utilizatori în cuprinsul metodologiilor negociate.

De menționat că, prerogativa de elaborare a unei metodologii și inițierea procedurilor de negociere ține de organizația de gestiune colectivă, utilizatori sau asociațiile reprezentative ale acestora, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 99 alin. (5) din Legea nr. 230/2022.

În context, AGEPI îndeamnă atât organizaţiile de gestiune colectivă avizate, cât şi utilizatorii, să se implice activ în procedura de negociere a metodologiilor, în corespundere cu prevederile art. 99-101 din Legea nr. 230/2022.