2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Are loc cea de-a 61-a rundă a Adunării Generale a statelor membre ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale

21.09.2020

În perioada 21-25 septembrie 2020, se desfășoară cea de-a 61-a rundă de Adunări a statelor membre ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI). În condițiile generate de pandemia COVID-19, ediția curentă a reuniunii este organizată în format hibrid cu participarea delegațiilor în persoană, cât și de la distanță, prin intermediul platformei Interprefy create special pentru a oferi posibilitate de a participa la ședințele Adunărilor OMPI, tuturor reprezentanților statelor membre, inclusiv în condiții de restricționare a mobilității.

La ediția din acest an participa reprezentanți din peste 190 de state membre ale OMPI, dintre care cea mai mare parte a delegaților au o prezență virtuală la reuniune. Din componența delegației Republicii Moldova fac parte Tatiana Molcean, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU de la Geneva şi alte Organizaţii Internaționale cu sediul la Geneva, Iulian Grigoriță, Reprezentant Permanent adjunct, care participă în persoană la reuniuni, și Viorel Iustin, Director general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și Liliana Vieru, șef Direcție comunicare și relații internaționale a AGEPI, care sunt prezenți prin intermediul platformei virtuale Interprefy.

În cadrul sesiunii curente vor fi abordate și luate decizii pe probleme stringente ale organizației care nu pot fi amânate. Dintre acestea sunt subiectele ce țin de funcționarea OMPI în condiții de pandemie, aspecte de personal și de securitate, planificarea activității Comitetelor și Uniunilor OMPI, dar și examinarea rapoartelor de audit, financiare etc.

Cea de-a 61-a rundă de Adunări Generale a statelor membre ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale a fost deschisă de către președintele Adunării generale, Ambasadorul Omar Zniber, Reprezentantul Permanent al Regatului Maroc pe lângă Oficiul ONU şi alte Organizaţii Internaţionale cu sediul la Geneva, care a mulțumit tuturor celor implicați în organizarea actualei runde de Adunări OMPI, în circumstanțele excepționale actuale și și-a exprimat angajamentul de a contribui la finalizarea cu succes a reuniunilor.

Directorul general al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), Francis Gurry, care se află la finele celui de-al doilea mandat, în luarea sa de cuvânt, a trecut în revistă progresele organizației pe durata celor 12 ani în care s-a aflat la conducerea OMPI.

Noul Director general desemnat, Daren Tang, care va prelua conducerea organizației, pe 1 octombrie curent, a mulțumit statelor membre pentru încrederea acordată și a asigurat de totala sa dedicație asupra obiectivelor organizației. Daren Tang și-a exprimat înalta apreciere predecesorului său pentru contribuția semnificativă la edificarea unei organizații prospere.

În conformitate cu agenda reuniunii, statele membre au prezentat declarațiile de țară prin care au menționat contribuția OMPI la dezvoltarea sistemului de proprietate intelectuală, inclusiv a Directorului General Francis Gurry pe care l-au aplaudat pentru modul în care a condus organizația.

Delegația Republicii Moldova s-a aliniat declarației Grupului regional al Țărilor Europei Centrale și Statelor Baltice, din care face parte, apreciind pozitiv activitatea desfășurată de Secretariatul OMPI și statele membre întru asigurarea organizării Adunărilor în condiții de pandemie.  

În declarația de țară, Ambasadorul Tatiana Molcean a ținut să menționeze eforturile depuse de către Guvernul de la Chișinău întru asigurarea controlului asupra răspândirii COVID 19 și stabilizarea economiei prin implementare unor mecanisme care să contribuie la soluționarea crizei actuale și să faciliteze accesul utilizatorilor sistemului de proprietate intelectuală la servicii de înaltă calitate.

În încheiere, delegația Republicii Moldova a mulțumit Directorului General Francis Gurry pentru modul în care a condus OMPI-ul în cei 12 ani de mandat, precum și pentru aportul său personal la dezvoltarea culturii și respectului pentru proprietatea intelectuală în Republica Moldova.