2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de Lege pentru modificarea unor acte legislative

27.06.2020

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală anunţă iniţierea procesului  de elaborare a unui proiect de act normativprin care urmează a fi operate modificări  în:

  • Legea nr. 50/2008 privind protecția invențiilor, în scopul perfecționării și ajustării procedurilor de examinare a cererilor de brevet depuse la AGEPI și eliberare a brevetelor, precum şi în vederea aplicării eficiente a flexibilităţilor oferite prin Acordul TRIPS, în special celor referitoare la procedura de acordare a licenţelor obligatorii și excepţiei „Bolar”;
  • Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică, în vederea asigurării concordanței cu noile prevederi ale art. 28 din Legea nr. 50/2008.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului dat, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens.

Propunerile urmează a fi transmise până la data de 8 iulie 2020, în format electronic, la adresa: doina.vataman@agepi.gov.md.

Persoana de contact: Doina Vataman, consultant principal, Secția Legislație, tel: (022) 400563.