2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI renunță la emiterea deciziilor intermediare pentru mandatari în procedura internațională de examinare a mărcilor

27.12.2017

În vederea optimizării procedurilor și a reducerii termenelor de examinare, din 01.01.2018, AGEPI renunță la emiterea deciziilor intermediare pentru mandatari în procedura internațională de examinare a mărcilor.

Astfel, deciziile vor fi transmise concomitent atât mandatarului, cât și Biroului Internațional al Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) (regula 18ter 2) și 3) din Regulamentul comun de executare a Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor și a Protocolului la acest aranjament (în continuare Regulamentul comun de executare)).

Dacă decizia va fi contestată de mandatar, iar Comisia de Contestații sau instanța va lua o altă decizie, aceasta va fi transmisă la OMPI utilizând formularul prescris (F7 – Decizie nouă ce are impact asupra deciziei comunicată anterior) în conformitate cu prevederile regulii 18ter 4) din Regulamentul comun de executare).