2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI a recepționat cea de-a 1000-a cerere online

02.12.2015

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) a recepționat cea de-a 1000-a cerere de înregistrare a unui obiect de proprietate intelectuală, depusă online.

AGEPI a lansat serviciul web “Depunerea on-line a cererilor de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală” la 1 ianuarie 2013. Scopul platformei este de a oferi servicii de calitate cetăţenilor şi mediului de afaceri din ţară şi din străinătate, în procesul de înregistrare a mărcilor, invenţiilor, desenelor industriale, operelor, fonogramelor şi altor obiecte de proprietate intelectuală.

Avantajele serviciului constau în depunerea cererilor de înregistrare la orice oră şi în orice zi a săptămânii. Sistemul permite comunicarea la distanţă, fără ca solicitantul să se deplaseze la sediul AGEPI. Utilizatorul dispune de acces securizat şi de garanţia confidenţialităţii datelor. În plus, serviciul de depunere on-line a cererilor permite administrarea eficientă a timpului şi reducerea cheltuielilor personale.

Solicitanţilor, utilizatori ai sistemului informaţional, li se oferă posibilitatea alegerii modului de semnare a cererilor de înregistrare şi a documentelor aferente, şi anume prin semnătura digitală, semnătura mobilă sau prin utilizarea Serviciului Guvernamental MSign.

Utilizatorii serviciului beneficiază şi de un sistem modern de plată a serviciilor AGEPI, inclusiv prin card bancar, din avans, în numerar sau prin utilizarea Serviciului Guvernamental MPay. Important este faptul că solicitantului nu i se reţine niciun comision suplimentar, în legătură cu utilizarea sistemului de depunere on-line.

De asemenea, au fost elaborate Ghidul de utilizare a serviciului, care oferă instrucţiuni practice pentru comoditatea operării în cadrul sistemului, Ghidul de depunere on-line a cererilor OPI, Ghidul de achitare on-line a tarifelor şi Ghidul mandatarului autorizat.

Serviciul poate fi accesat prin următoarele modalităţi: https://e-servicii.agepi.gov.md/ şi prin www.servicii.gov.md