2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI a primit certificatul de recunoaștere a revistei „Intellectus” în calitate de publicație științifică de profil

14.11.2022

Directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Eugeniu Rusu, a primit certificatul de recunoaștere a revistei „Intellectus” în calitate de publicație științifică de profil. Documentul a fost înmânat de către președintele Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), Andrei Chiciuc.

Unica revistă de proprietate intelectuală (PI) din Republica Moldova –  „Intellectus” și-a redobândit statutul de publicație științifică de profil tip B în urma reevaluării de către Comisia de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor din cadrul ANACEC. Revista a fost reacreditată pentru următoarele domenii științifice: științe juridice, științe economice și științe inginerești și tehnologii.

Revista „Intellectus” apare din 1995, numărând până în prezent 111 ediții, cu peste 2500 de articole. Coeditori ai publicației sunt Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și ANACEC.

Criteriile în baza cărora „Intellectus” a fost evaluată sunt: prezența revistei în baze de date/cataloage internaționale; caracteristica articolelor; calificarea colegiului de redacție; caracteristica autorilor; editarea și promovarea revistei.

Revista este indexată în Bazele de date internaționale RePEc – Research Papers in Economics și DRJI – The Directory of Research Journal Indexing și se află în proces de evaluare pentru a fi inclusă în DOAJ – Directory of Open Access Journals, CEEOL – Central and Eastern European Online Library; HEIN ONLINE și alte baze de date internaționale.

În urma evaluării, revista a acumulat circa 800 de puncte din necesarul de 500 pentru obținerea  categoriei B din clasificatorul publicațiilor științifice. Acest statut este oferit pe o perioadă de 4 ani.

Revista reflectă aspecte privind protecția proprietății intelectuale: elucidează prevederile legislației naționale și internaționale în acest domeniu, relevă procedurile de dobândire a protecției proprietății intelectuale, mecanismul realizării și asigurării respectării drepturilor de PI, precum și pe cel al exploatării obiectelor de PI. De asemenea, revista tratează fenomenele ştiinţifice și educaționale moderne, dezvoltarea acestora, promovează cercetările fundamentale şi aplicative din domeniile științei, economiei, educației, tehnicii și noilor tehnologii. Revista relevă studiile științifice și metodologice privind potențialul intelectual al Republicii Moldova.

Menționăm că Revista de proprietate intelectuală, știință și educație „Intellectus” este o publicație științifică recenzată, cu acces deschis, oferind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în domeniile pe care le tratează.

Revista, precum și informații suplimentare despre ea puteți găsi aici: https://agepi.gov.md/ro/intellectus.

Cerințele pentru autori le puteți citi la adresa: https://agepi.gov.md/ro/intellectus/cerinte.

Manuscrisele autorilor vor fi expediate la adresa: stefan.secareanu@agepi.gov.md.