2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI a participat la o videoconferință cu reprezentanții OMPI

05.06.2020

Pe 5 iunie, reprezentanții Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și ai Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) s-au convocat într-o videoconferință pentru a discuta ultimele evoluții în domeniul proprietății intelectuale. Principalul subiect al conferinței a fost protecția drepturilor de autor și a drepturilor conexe, discuțiile fiind axate în special pe aspecte ce țin de gestiunea colectivă a drepturilor.

În deschiderea videoconferinței, Directorul general al AGEPI, Viorel Iustin, a menționat că Agenția, în calitatea sa de oficiu național de proprietate intelectuală, apreciază înalt colaborarea dintre Republica Moldova și OMPI și deschiderea acesteia față de necesitățile și inițiativele oficiului. “Asigurarea unui sistem modern de protecție a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în Republica Moldova este de o importanță majoră pentru AGEPI, fiind una din prioritățile agendei de lucru a instituției.”, a subliniat Viorel Iustin.

În cadrul evenimentului, a avut loc un schimb de informații și opinii în domeniul gestiunii colective a drepturilor de autor la nivel național și internațional. Reprezentanții OMPI au prezentat ultimul instrument al organizației în materie de gestiune colectivă a drepturilor de autor și drepturilor conexe, și anume sistemul WIPO Connect, o soluție IT destinată organizațiilor de gestiune colectivă din statele membre ale OMPI. 

Sistemul de gestiune colectivă a drepturilor de autor și drepturilor conexe este unul complex și reprezintă unul dintre domeniile de interes prioritar atât pentru statele membre, cât și pentru OMPI. În cadrul discuțiilor, a fost reiterată deschiderea OMPI pentru acordarea suportului în modernizarea cadrului normativ-legislativ al Republicii Moldova și dezvoltarea capacităților instituționale ale AGEPI și ale organizațiilor de gestiune colectivă din țara noastră. 

La final, participanții au apreciat utilitatea evenimentului și au convenit asupra continuării colaborării bilaterale pe subiecte de interes reciproc.

Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) este forumul global pentru politică, servicii, informații și cooperare în domeniul proprietății intelectuale. În calitate de agenție specializată a Organizației Națiunilor Unite, OMPI promovează domeniul de proprietate intelectuale la nivel global, asigură dezvoltarea unui cadru juridic internațional echilibrat în domeniu și acordă asistență celor 193 de state membre ale organizației, răspunzând nevoilor și provocărilor comunității internaționale pe domeniul său de competență. Aceasta oferă servicii de înregistrare internațională a obiectelor de proprietate intelectuală în statele membre și oferă o platformă internațională de soluționare a litigiilor; acordă asistență prin desfășurarea unor programe de consolidare a capacității instituționale ale autorităților naționale responsabile de protecția și respectarea drepturilor de PI și susține eforturile guvernelor statelor în curs de dezvoltare și cu economia în tranziție de valorificare a proprietății intelectuale; gestionează baze de date globale în domeniul PI și oferă acces gratuit la informații relevante în domeniul PI.