2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI a participat la Forumul Internațional ”Consolidarea triunghiului cunoașterii în Republica Moldova”

26.04.2018

În perioada 26-27 aprilie curent, în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM), se desfășoară Forumul Internațional "Consolidarea triunghiului cunoașterii în Republica Moldova” (TRIANGLE), ediția a IV-a, organizat cu sprijinul Comisiei Europene prin intermediul proiectului INTEGRA "Centrul de excelență Jean Monnet în Studii Europene de Integrare Economică". Scopul evenimentului constă în încurajarea cooperării internaționale între instituțiile de învățământ superior din Moldova șs universitățile europene șș sprijinirea consolidării rolului universităților legând educația, cercetarea șș inovarea într-un triunghi al cunoștințelor în Moldova.

La eveniment participă studenți, cadre didactice universitare, funcționari publici, grupuri profesionale și reprezentanți ai societății civile, lideri universitari, precum și persoanele interesate, care fac parte din sistemul de învățământ superior și cel de cercetare; reprezentanți ai Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, ai autorităților publice, antreprenori și tineri cercetători din Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Forumul a fost deschis cu o prezentare a legăturii educație, cercetare și inovare ale triunghiului cunoașterii la nivel sistemic, prin prisma viziunii țării gazdă - Republica Moldova, ținând cont, în același timp, de punctul de vedere al Comisiei Europene privind Responsabilitatea în cadrul Cercetării și Inovării (RCI) și fiind informați de către academicieni de nivel național și european. Fiecare dintre caracteristicile cheie ale triunghiului cunoașterii au fost analizate în detaliu.

În cadrul primei zile a evenimentului, Consilierul Directorului general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Svetlana Munteanu a prezentat participanților comunicarea ”Inovația și creativitatea pentru economie: Designul Sustenabil într-o Economie Bazată pe Inovare - Provocări pentru Republica Moldova”, în care a relevat legătura indispensabilă între inovare, creativitate și cunoaștere, contribuția drepturilor de proprietate intelectuală în dezvoltarea economică și creșterea calității vieții; rolul designului sustenabil în sensul larg al acestui concept în dezvoltarea durabilă, care, pentru Republica Moldova devine din ce în ce mai actuală, dat fiind resursele naturale limitate, în special energetice și acvatice, precum și starea ecologică precară din țara noastră. Au fost aduse exemple de înregistrări ale designului industrial, precum și numeroase exemple de lucrări originale ale studenților care se încadrează în categoria de design sustenabil, fiind accentuată importanța asigurării protecției drepturilor de proprietate intelectuală pentru a avea posibilitatea de a le valorifica și a obține beneficii economice. De asemenea, a fost subliniată importanță deosebită a indicațiilor geografice pentru implementarea politicilor de dezvoltare durabilă, în special pentru țara noastră.

Totodată, Munteanu a informat participanții la Forum despre celebrarea, pe data de 26 aprilie, a Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale, care în acest an se desfășoară sub genericul “Puterea schimbării: Femeile în domeniul inovării și creativității”, adresându-le cu prilejul acestui eveniment, în numele Directorului General al AGEPI, Lilia Bolocan, un mesaj de felicitare și urări de sănătate, inspirație creativă, noi realizări şi prosperare.

Cele două sesiuni paralele ale Forumului (cu ateliere interactive, sesiuni de mese rotunde și discuții de panel) vor dezvolta temele majore, și anume: identificarea învățământului profesional în cadrul Spațiului European pentru Învățămîntul Superior (SEÎS), creând cunoștințe în instituțiile, care au o strânsă legătură cu părțile interesate, și ultima tema va explica cum putem asigura funcționarea triunghiului cunoașterii în beneficiul instituțiilor, studenților și absolvenților.