2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI inițiază elaborarea proiectului Regulamentului privind procedura de control a activității organizațiilor de gestiune colectivă

21.09.2022

În conformitate cu prevederile art. 8 lit. a), art. 9 alin. (1) și (2) din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală informează despre inițierea elaborării proiectului Regulamentului privind procedura de control a activității organizațiilor de gestiune colectivă, care urmează a fi aprobat ulterior de către Guvern.

Elaborarea proiectului de act normativ menționat derivă din necesitatea implementării prevederilor art. 106 alin. (2) și corespunzător, executarea art. 122 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 230/2022 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului de act normativ, solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens.

Propunerile urmează a fi transmise până la data de 5 octombrie 2022 inclusiv, în format electronic, la adresa: office@agepi.gov.md.

Persoanele de contact: