2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI inițiază elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea unor acte normative

21.09.2022

În conformitate cu prevederile art. 8 lit. a), art. 9 alin. (1) și (2) din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, în scopul implementării prevederilor Legii nr. 230/2022 privind dreptul de autor și drepturile conexe, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală informează despre inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea unor acte normative, prin care urmează a fi operate amendamente în:

  • Regulamentul privind obiectele de proprietate intelectuală create în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1609/2003;
  • Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei de mediere în domeniul proprietății intelectuale și procedura de mediere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 184/2015;
  • Regulamentul privind organizarea și funcționarea Arbitrajului specializat în domeniul proprietății intelectuale și procedura arbitrală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 987/2017.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului de act normativ, solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor de modificare a Regulamentelor menționate supra, precum și a altor acte normative tangențiale domeniului dreptului de autor și drepturilor conexe.

Propunerile urmează a fi transmise până la data de 5 octombrie 2022 inclusiv, în format electronic, la adresa: office@agepi.gov.md.

Persoanele de contact: