2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI a eliberat certificatul de înregistrare a DMI cu numărul 2 000

02.11.2022

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a eliberat certificatul de înregistrare a desenului/modelului industrial (DMI) cu numărul 2 000. Prin depunerea cererii la AGEPI, designerul Mihail Stamati a solicitat protecția aspectului exterior al unui ceainic. Certificatul de înregistrare a DMI a fost înmânat titularului de către Eugeniu Rusu, Director general al AGEPI.

Menționăm că desenele sau modele industriale reprezintă aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia redat în două sau trei dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură şi/sau materiale ale produsului în sine şi/sau ornamentaţia acestuia. În timp ce desenul industrial are o reprezentaţie plană, 2D, reprezentarea modelului industrial este tridimensională.

Este important de subliniat faptul că înregistrarea desenelor şi modelelor industriale are ca obiect protecţia formei exterioare a unui produs comercial, fără a avea legătură cu aspectele sale tehnice.

DMI-ul înregistrat conferă titularului dreptul exclusiv de a-l utiliza și de a interzice oricărui terț utilizarea sa fără acordul titularului. Prin utilizare se înțelege, în special, fabricarea, includerea într-o ofertă, introducerea pe piață, importul, exportul sau utilizarea propriu-zisă a unui produs în care a fost integrat ori căruia i s-a aplicat desenul sau modelul industrial în cauză, precum și depozitarea produsului respectiv în scopurile menționate anterior.

Pentru a înregistra un desen sau model industrial este necesar să se depună o cerere în acest sens la AGEPI.

Pentru orice informații suplimentare despre înregistrarea obiectelor de proprietate intelectuală, apelați la numărul de telefon 022 400 500.