2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Adunările OMPI s-au încheiat cu aplauze pentru Directorul general Francis Gurry

25.09.2020

Adunările statelor membre ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) și-au încheiat lucrările cu aplauze prelungite dedicate Directorului general Francis Gurry, al cărui al doilea și ultim mandat la cârma organizației se încheie pe 30 septembrie 2020.

Delegații din cele 193 de state membre prezenți în sala de adunări s-au ridicat în picioare pentru a-l aplauda pe Francis Gurry în timpul discursului de închidere rostit pentru ultima dată de către acesta în calitate de Director general, alte delegații conectându-se de la distanță pentru a-i prezenta  înaltului funcționar deosebita apreciere pentru contribuția sa la dezvoltarea organizației.

„Este un privilegiu să poți servi într-o organizație internațională, în orice calitate și, dar mai cu seamă, să fii director general. Este un mare privilegiu pentru oportunitatea deschiderii către diversitatea acestei lumi și conștientizarea - și acest lucru este și mai adevărat în condițiile în care trăim experiența dificultăților cauzate de pandemia COVID-19 - că avem un destin comun ”, a menționat Francis Gurry.

„Unul dintre rolurile unei organizații internaționale este să ne adune în jurul acelui destin comun ca să vedem cum îi putem face față împreună în cel mai bun mod posibil. Ultimul meu cuvânt este de profundă recunoștință adresat vouă tuturor pentru privilegiul acestei oportunități pe care mi-ați oferit-o.”, a remarcat Directorul general.

Francis Gurry va fi succedat la conducerea organizației de singaporezul Daren Tang, care, pe 21 septembrie, într-un discurs adresat reprezentanților statelor membre cu ocazia deschiderii Adunărilor OMPI, l-a felicitat pe Directorul general în exercițiu Gurry pentru realizările sale și s-a angajat să le folosească ca punct de referință pentru dezvoltarea în continuare a organizației.

Amintim că, runda actuală de Adunări OMPI a fost convocată, pentru prima dată întru-un format hibrid, delegații statelor membre având posibilitatea să participe la lucrările acesteia atât în persoană, cât și online.

Din cauza pandemiei COVID19, agenda Adunărilor a fost una restrânsă, statele membre axând-se pe problemele stringente ale organizației, în special cele ce vizează funcționarea OMPI și a sistemelor de înregistrare internațională a obiectelor de proprietate intelectuală, în condiții de pandemie, inclusiv aspecte regulatorii, de personal și de securitate.

Astfel, Adunările Uniunii de la Madrid și Haga au adoptat amendamente la Regulamentul comun al Aranjamentului și Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor și, respectiv, la Regulamentul Aranjamentului de la Haga privind depozitul internațional de desene și modele industriale. Amendamentele adoptate sunt parte a răspunsului la Covid-19 și vin să faciliteze accesul la sistemele internaționale de înregistrare și să simplifice comunicarea dintre Biroul Internațional și solicitanți prin utilizarea corespondenței electronice.

Adunarea Uniunii de la Paris a adoptat un set de recomandări cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Convenției de la Paris referitoare la dreptul de prioritate în situații de urgență, cum ar fi actuala pandemie COVID-19. Deși ghidul nu este obligatoriu, acesta oferă un răspuns coerent și practic la provocările cu care se confruntă statele membre ale Uniunii de la Paris în timpul pandemiei și includ modele de mecanisme și prevederi care ar putea fi aplicate pentru prelungirea perioadei de prioritate, restabilirea drepturilor etc.

Au fost aprobate finanțări suplimentare din fondul de rezervă a OMPI în suma de 1.792 milioane franci elvețieni destinate Proiectelor pentru investiții în sistemul IT, prioritare pentru a asigura funcționalitatea instituției în condiții de pandemie.

A fost analizată gestionarea fondurilor fiduciare ale OMPI, inclusiv principiile cheie, care vor fi reflectate în politica internă revizuită a OMPI privind fondurile fiduciare.

A fost pusă în discuție aderarea OMPI la Grupul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă (UNSDG), inclusiv implicațiile financiare și administrative.  

Delegații au luat act de activitatea Centrului de Arbitraj și Mediere al OMPI la cei 20 de ani de activitate și au remarcat creșterea continuă a numărului de litigii gestionate de Centru dar și popularitatea crescândă a procedurii UDRP inițiată de OMPI.

Adunarea Tratatului de la Marrakech a fost informată despre ultimele evoluții și rezultatele înregistrate de Consorțiul pentru accesul la literatura tipărită (ABC), a cărui catalog  de carte are în prezent 640.000 de titluri accesibile în 80 de limbi, cu 585.000 de titluri disponibile pentru schimbul transfrontalier fără formalități de autorizare. De menționat că, Tratatul de la Marrakech a continuat să fie tratatul cu cea mai rapidă creștere din istoria OMPI, care la moment cuprinde 72 de părți contractante, acoperind 99 de țări.

Adunarea Tratatului de la Beijing s-a întrunit pentru prima dată de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Beijing privind  interpretările și execuțiile audiovizuale pe 28 aprilie 2020, când cea de-a 30-a parte contractantă a aderat la tratat. Adunarea și-a adoptat regulamentul de procedură și a sărbătorit intrarea în vigoare a acestui acord istoric.

Adunarea Tratatului de la Beijing a fost, de asemenea, prima adunare din istoria OMPI care a fost condusă de la distanță, prezidat de reprezentantul Chinei, Yan Xiaohong, care a contribuit la finalizarea cu succes a Conferinței diplomatice de la Beijing și care a condus la adoptarea, în anul 2012, a Tratatului de la Beijing.

În final, statele membre au felicitat Secretariatul și întreaga echipă a OMPI pentru munca prestată, luând act de creșterea productivității și eficienței, precum și stabilitatea forței de muncă în cadrul organizației. Mai mult, statele membre au apreciat progresele înregistrate în diversitatea geografică și paritatea de gen, precum și răspunsul exemplar al OMPI la pandemia COVID-19.

Totodată, Adunările OMPI au luat act de rezultatele financiare pozitive ale OMPI și de raportul de audit pentru 2019 și au recomandat Biroului Internațional să asigure și în continuare același nivel de eficiență și competență.

Statele membre au solicitat convocarea unei sesiuni extraordinare a Adunărilor OMPI în prima jumătate a anului 2021, pentru a lua în considerare, printre altele, chestiuni ce țin de activitatea comitetelor OMPI, cadrul normativ internațional, precum și situația privind prestarea serviciilor de proprietate intelectuală la nivel internațional.

Delegația Republicii Moldova a participat la lucrările Adunărilor OMPI, asigurând  promovarea intereselor naționale în cadrul reuniunilor atât în persoană, prin prezența la Reuniune a Reprezentanților Misiunii Republicii Moldova pe lângă oficiul ONU din Geneva, cât și de la distanță prin participarea la reuniuni a reprezentanților Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).