2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Acordul de asociere al UE cu Republica Moldova va intra în vigoare la 1 iulie curent

20.06.2016

Decizia privind intrarea în vigoare a acordurilor de asociere ale Uniunii Europene cu Republica Moldova, începând cu 1 iulie curent, a fost aprobată în cadrul celei de-a şaptea reuniuni ministerială a Parteneriatului Estic (PaE) din 23 mai 2016.

Astfel, Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene, în calitate de depozitar al Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014 (Acordul de Asociere), a comunicat că Acordul de Asociere va intra în vigoare la data de 1 iulie 2016.

Acordul de Asociere vine să înlocuiască Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și Statele ei membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 1994 și intrat în vigoare la 1 iulie 1998.

De asemenea, începând cu 1 iulie 2016, Acordul de Asociere înlocuiește Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare, semnat la 26 iunie 2012 la Bruxelles și intrat în vigoare la 1 aprilie 2013.

Drepturile de proprietate intelectuală sunt reflectate în Acordul de Asociere alături de alte sectoare ce vizează aspectele comerciale ale relaţiei dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi sunt parte a titlului V „ Comerţul şi Aspectele legate de Comerţ”, care vizează instituirea Zonei de liber schimb aprofundat şi cuprinzător (Acordul ZLSAC).

Acordul ZLSAC oferă Republicii Moldova cadrul necesar pentru modernizarea şi consolidarea relaţiilor sale economico-comerciale graţie deschiderii pieţei UE prin excluderea taxelor vamale şi a cotelor de export, dar şi prin armonizarea cuprinzătoare a legislaţiei, normelor şi reglementărilor Republicii Moldova cu legislaţia UE, asigurând alinierea sectoarelor cheie ale economiei la standardele europene.

Drepturile de proprietate intelectuală sunt vizate în capitolul 9 (articolele 277-332) al Titlului V, care acoperă toate aspectele drepturilor de PI legate de comerţ şi reflectă întreg spectrul de angajamente asumate de UE şi Republica Moldova în cadrul Acordului TRIPS.

Având drept obiective principale facilitarea producţiei şi comercializării produselor inovative şi creative dar și atingerea unui nivel adecvat şi efectiv de protecţie şi respectare a drepturilor de proprietate intelectuală, capitolul 9 încorporează în patru secţiuni distincte toate aspectele proprietăţii intelectuale legate de comerţ, inclusiv natura, scopul, protecția, respectarea şi epuizarea drepturilor de proprietate intelectuală.