2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Acord bilateral de cooperare in domeniul protectiei proprietatii industriale

14.11.2006

Pe 13-14 noiembrie curent o delegatie a Oficiului de Brevete al Republicii Bulgaria, in frunte cu dl Kostadin Manev, Presedintele institutiei nominalizate, se aflat in vizita la Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI) in vederea incheierii unui Acord bilateral de cooperare in domeniul protectiei proprietatii industriale. Din partea Republicii Moldova Acordul a fost semnat de catre dl Stefan Novac, Directorul General AGEPI, imputernicit cu dreptul respectiv, in prezenta Excelentei sale dlui Nikolay Iliev, Ambasador Extraordinar si Plenipotentiar al Republicii Bulgaria in Republica Moldova si dlui Peycho Peychev, Consilier al Ambasadei Republicii Bulgaria in Republica Moldova.

Reiesind din necesitatea dezvoltarii unei efective cooperari de afaceri, stiintifice si tehnice intre Republica Bulgaria si Republica Moldova si constientizand importanta ascendenta a protectiei proprietatii industriale in dezvoltarea relatiilor de piata in economiile celor doua tari, Partile urmeaza sa intreprinda masurile necesare pentru a dezvolta si extinde relatiile reciproc avantajoase printr-un schimb eficient de experienta si asistenta in domeniile mentionate.

La modul concret, cooperarea dintre Parti se va axa pe schimbul de publicatii oficiale si acte legislative in domeniul proprietatii industriale, pe informarea reciproca privind protectia inventiilor, designului industrial, marcilor si denumirilor de origine a produselor, soiurilor de plante si raselor de animale, realizarea drepturilor de proprietate industriala in procesul valorificarii produsului intelectual. Subiecte aparte ale Acordului constituie sistemele computerizate si tehnologiile informationale utilizate in cadrul celor doua institutii, promovarea proprietatii industriale, accesul la informatie, inclusiv serviciile informationale in domeniul proprietatii industriale prestate sectorului industrial, perfectionarea specialistilor. Dat fiind faptul ca Bulgaria este o tara candidata la UE, Partile vor coopera in vederea armonizarii legislatiei nationale la normele si standardele europene.

Metodele traditionale de realizare a acestor deziderate prevad consultatii, seminare bilaterale, training-uri organizate cu concursul oficiului bulgar si al celui moldovean. Partile se vor intruni cu regularitate in Bulgaria si Moldova, alternativ, pentru a discuta problemele privind implementarea si actualizarea Acordului.

Mentionam faptul ca pana la ora actuala AGEPI este semnatara unor acorduri bilaterale de cooperare in domeniul proprietatii industriale si intelectuale cu mai multe tari din CSI si UE, inclusiv cu Franta, Romania, Ungaria, Rusia, Ucraina, Belarus, in curs de negociere aflandu-se Acordul de cooperare cu Azerbaidjanul.