2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Сonsultări publice pe marginea proiectului Legii pentru modificarea unor acte normative

12.07.2022

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală lansează consultările publice pe marginea  proiectului Legii pentru modificarea unor acte normative, prin care urmează a fi operate modificări  în:

- Legea nr. 50/2008 privind protecția invențiilor, în scopul perfecționării și ajustării procedurilor de examinare a cererilor de brevet depuse la AGEPI și eliberare a brevetelor, precum şi în vederea aplicării eficiente a flexibilităţilor oferite prin Acordul TRIPS, în special celor referitoare la procedura de acordare a licenţelor obligatorii și excepţiei „Bolar”;

- Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică, în vederea asigurării concordanței cu noile prevederi ale art. 28 din Legea nr. 50/2008, propuse conform proiectului.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului de act normativ menționat, solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea opiniilor și propunerilor, până la data de 02.08.2022 inclusiv, la următoarea adresă electronică: doina.vataman@agepi.gov.md

Proiectul Legii și nota informativă pot fi accesate aici: http://agepi.gov.md/ro/content/proiecte-de-acte-normative-proprietatea-industriala.