2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

În Parlament a fost adoptată Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe

28.07.2022

La 28 iulie, în Parlament, a fost adoptată, în a II-a lectură, Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe. Noul act transpune total sau parțial directivele europene în domeniul dreptului de autor, instituind astfel cadrul normativ național capabil să ofere autorilor și titularilor drepturilor de autor și conexe garanții ferme de protecție și valorificare a drepturilor deținute.

Legea adoptată azi în Parlament vine de asemenea să alinieze legislația națională cu prevederile Tratatului de la Beijing privind interpretările și execuțiile audiovizuale  și Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficienţe de vedere sau cu alte dificultăți de citire a materialelor imprimate, acte internaționale administrate de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale la care Republica Moldova a devenit parte în anul 2015 și, respectiv, 2018.

Cadrul normativ adoptat are scopul să asigure standarde înalte de guvernanță, gestiune financiară, transparență și raportare, ceea ce va determina instituirea în Republica Moldova a unui regim de protecție și respectare a dreptului de autor și drepturilor conexe similar celui existent în Uniunea Europeană, spre beneficiul tuturor părților interesate.

Noua lege este un răspuns al autorităților din Republica Moldova la necesitatea emergentă de modernizare a normelor privind drepturile de autor și conexe prin crearea unui sistem echilibrat și favorabil care să corespundă cerințelor mediului digital și oportunităților oferite de noile servicii de valorificare a conținutului creativ, precum serviciile de streaming de muzică, platformele video, televiziunea prin satelit etc.

Avem certitudinea că noile reglementări vor stimula crearea și diseminarea de conținut creativ digital și vor permite extinderea utilizării acestuia de către societate, recompensând totodată efortul creativ și alte drepturi fundamentale.

Legea intră în vigoare în termen de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.