2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

În atenția solicitanților (autori, titulari ai drepturilor de autor și/sau conexe)

11.10.2022

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) informează despre intrarea în vigoare la data de 09.10.2022 a Legii nr. 230/2022 privind dreptul de autor și drepturile conexe (Legea nr. 230/2022), publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 278-282 din 09.09.2022.

Astfel, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 230/2022:

  • solicitanții (autorii, titularii drepturilor de autor și/sau conexe) care au intenția de a înscrie obiectele dreptului de autor şi ale drepturilor conexe în Registrul de stat al obiectelor protejate de dreptul de autor şi drepturile conexe, vor depune cererile de înscriere, completând noile formulare, care pot fi accesate la următoarea adresă: https://www.agepi.gov.md/ro/formulare/copyright;
  • AGEPI va elibera adeverinţe privind înscrierea obiectelor dreptului de autor şi ale drepturilor conexe în Registrul de stat al obiectelor protejate de dreptul de autor şi drepturile conexe, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. p) din Legea nr.230/2022.