2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

În atenția mediatorilor înscriși în Registrul de stat al mediatorilor

15.07.2022

Comisia de mediere în domeniul proprietății intelectuale , instituită pe lângă Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Vă comunică despre posibilitatea de a depune actele în vederea înscrierii în Lista de mediatori ai Comisiei de mediere.

Menționăm că organizarea activităţii Comisiei de mediere, condiţiile faţă de mediatorul din cadrul acestei Comisii, procedura de desfăşurare şi încetare a medierii în domeniul proprietăţii intelectuale, sunt reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 184/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale şi procedura de mediere (în continuare - Regulament), în conformitate cu cerinţele legislaţiei cu privire la mediere şi tratatele internaţionale din domeniul proprietăţii intelectuale la care Republica Moldova este parte.

Astfel, în condițiile pct. 5 din Regulamentul sus-menționat, mediator în cadrul Comisiei de mediere poate fi orice persoană fizică care are capacitatea de exerciţiu deplină, studii superioare, calificare şi experienţă în domeniul proprietăţii intelectuale, nu are antecedente penale şi a susţinut examenul de atestare la Consiliul de mediere de pe lângă Ministerul Justiţiei.

Formularul cererii privind înscrierea în Lista mediatorilor Comisiei de mediere în domeniul proprietății intelectuale poate fi accesat aici: https://agepi.gov.md/sites/default/files/2015/09/formular_mediator.doc .

Mediatorii, care îndeplinesc condiţiile specificate mai sus, sunt înscriși în Lista de mediatori ai Comisiei de mediere, care este publică şi are caracter de recomandare (lista este accesibilă la următorul link: https://agepi.gov.md/ro/mediation_committee/lista-mediatorilor.)

Pentru orice detalii suplimentare, nu ezitați să ne contactați la nr. tel.: 022400555, e-mail: rodica.popescu@agepi.gov.md.