„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT – 2017”: realizări și perspective