„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Elemente de drept penal comparat privind infracţiunea de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe