„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Aspecte teoretico-practice privind înregistrarea, protecţia juridică și utilizarea pictogramelor în calitate de mărci comerciale