„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Aspecte ale asigurării transparenţei şi excluderii corupţiei în sfera ştiinţei şi inovării şi cea a pregătirii cadrelor ştiinţifice în Republica Moldova