„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Analiza juridică a contractului de autor