„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Cum transformăm informaţia de brevet în avantaj competitiv? – subiectul unui seminar organizat de AGEPI