„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Conferinţa știinţifică consacrată aniversării a 70-a de la fondarea Grădinii Botanice Naţionale „Alexandru Ciubotaru”