„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Unele consideraţii privind interpretarea noţiunilor de contrafacere, piraterie și plagiat