„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Programul naţional în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 ca reflectare a politicii știinţei în Republica Moldova