„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Analiza juridico-penală a infracţiunii de încălcare a dreptului de autor și a drepturilor conexe