„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Ziua Inventatorului şi Raţionalizatorului – 2018