„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Edificarea societăţii bazate pe cunoaştere în Republica Moldova: practici bune, orientări, probleme, sugestii (2)