„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Delegația Republicii Moldova la cea de-a 58-a rundă de reuniuni ale statelor membre ale OMPI