„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Unele probleme privind evaluarea dreptului de autor în condiţii de maximă necesitate, raportate la valoarea de piaţă