„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Soiurile de plante – obiecte ale proprietăţii intelectuale