„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Republica Moldova a preluat preşedinţia Consiliului Interstatal pentru problemele protecţiei juridice şi apărării proprietăţii intelectuale