„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Impactul motivaţiei asupra creativităţii potenţialului intelectual