„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Determinarea dimensiunilor semifabricatului supus deformării plastice