„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Aprecieri comparative privind modelele de contabilizare a investiţiilor imobiliare