„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Pe ce principii restructurăm managementul ştiinţei?