„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Similitudinea produselor/serviciilor în procedura de înregistrare a mărcilor