„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Impactul inovaţiilor în Republica Moldova