„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Conţinutul de Fe, Cu, Mn, Zn, Pb şi activitatea nitratreductazei în plante în dependenţă de poluarea solului cu Pb şi Cu. Aplicarea sulfaţilor