„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Proprietatea intelectuală – instrument de promovare a cercetării în agricultura Moldovei