„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Stabilirea „utilizatorului avizat” în cazul evaluării caracterului individual al desenelor și modelelor industriale (studiu de caz)