„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Importanţa obţinerii tulpinilor autohtone de cianobacterii și perspectiva de valorificare a acestora