„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Proprietatea intelectuală și relația acesteia cu activitatea de creație