„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Abordarea protecției proprietății intelectuale în programele-cadru pentru cercetare și inovare ale Uniunii Europene